Efterskoleelev på klatrevæg på Adventure

Statistik og evaluer[-]inger

Herunder finder du resultaterne af evalueringsskemaer, opfølgningsplaner, undervisningsmiljøvurderinger og vores selvevaluering.

Slutevalueringer, elever:

Opfølgningsplan på baggrund af evalueringer:

Undervisningsmiljøvurdering (udarbejdes hvert 3. år)

Selvevalueringer