Undervisningsform

På Brejning Efterskole tror vi på livslang læring, derfor er det vigtigt for os, at vi skaber trygge og anerkendende rammer, hvor den enkelte elev kan udvikle egne evner, tilegne sig ny viden og kvalifikationer samt blive understøttet i en glæde ved og lyst til læring. Vi tror på, at eleverne har noget betydningsfuldt at bidrage med, derfor får de gennem bl.a. projektlederuddannelsen mulighed for også at påvirke undervisningen.

Elever arbejder på opgaver på Brejning Efterskole ved Vejle

Prøveforberedende fag

Vi er en prøveforberedende skole med fuld afgangsprøve for 9. - og 10. klasse. Prøvefagene på Brejning Efterskole er for 9.kl. dansk, matematik, engelsk, tysk/fransk, fysik/kemi, geografi, samfundsfag, biologi, historie og idræt.

For 10. kl. er det dansk, matematik og engelsk. Tysk/fransk og fysik/kemi er prøvefag, men tilvalg for den enkelte 10. klasses elev.

Skoleåret afsluttes med enten FP9 eller FP10.

Elever på Brejning Efterskole i naturskønne omgivelser

Fritagelse: Kristendom

Vi lægger meget vægt på, at eleverne forholder sig til etiske og religiøse spørgsmål. Men vi har valgt at søge fritagelse fra undervisning i kristendom, da vi med tilknytning til spejderbevægelsen ønsker at signalere en bred religiøs tilknytning. Vi underviser derfor ikke i Kristendom som prøvefag.

Elever arbejder med projekt på Brejning Efterskole ved Vejle

Studievejledning

Du skal selvfølgelig videre på en god måde, når året på Brejning Efterskole er forbi. Det forsøger vi at hjælpe dig med gennem løbende studievejledning.

Vi har en uddannet vejleder til at hjælpe dig med at finde den rigtige ungdomsuddannelse. På Brejning Efterskole har du mulighed for at få individuelle samtaler, som tager udgangspunkt i dig og dine forventninger til fremtidige uddannelsesønsker.

Er du 10. klasseelev på Brejning Efterskole, skal du deltage i den obligatoriske brobygning. Det er en uge, hvor du besøger to forskellige ungdomsuddannelser. Målet er, at du kan blive afklaret om dit valg af ungdomsuddannelse. Samtidig med brobygningen arbejder du også med den Obligatoriske Selvvalgte Opgave (OSO), hvor du dykker ned i din egen fremtid og måske finde den rigtige uddannelsesretning for dig. Du får selvfølgelig råd og vejledning af lærerne undervejs.

Elever på Brejning Efterskole i Jylland spiller kort

Din uddannelsesplan

I forbindelse med valg af kommende ungdomsuddannelse vil vi på Brejning hjælpe dig med at lave optagelsesskema inde på optagelse.dk. Det er dog dig og dine forældre der har ansvaret, men du kan søge hjælp ved din vejleder. Frist for tilmelding er hvert år den 1. marts.