Værdier og visioner

Brejning Efterskoles værdigrundlag tager udgangspunkt i, at dannelse til ansvarlige verdensborgere udspringer af mødet mellem de grundtvig-koldske skoletanker og spejderbevægelsens idegrundlag.

Undervisning på Brejning Efterskole i Sydjylland

Missionen – det vi skal

Hovedsigtet er: Livsoplysning, folkelig oplysning, demokratisk dannelse.
Sikre elevernes modning, udvikling, almene opdragelse og uddannelse.
Have eget værdigrundlag og være uafhængige.
Undervisningen skal stå mål med folkeskolens niveau (FP9 og FP10).
Efterskolen skal tilbyde faglig støtte.

 

 Værdierne – det vi efterlever

                     
Brejning Efterskoles værdigrundlag har rødder i Grundtvigs tanker samt Det Danske Spejderkorps idégrundlag og formål.

Værdierne vi står på er: Ansvar, fællesskab og bæredygtighed

 

På Brejning Efterskole oplever alle at få og tage ansvar både for sig selv og andre, naturen og det frie demokratiske samfund. Vi er bevidste om at være gode rollemodeller, og tager ansvar for vores frihed til handling.
Vi får fælleskaber til at blomstre gennem nysgerrighed, tryghed og tillid.
Alle oplever sig selv som en del af et fællesskab, byder ind med det de kan og balancerer hensynet til den enkelte i fællesskabet.
Vi lever bæredygtigt og med balance i eget liv, i fællesskabet, økonomisk, i miljøet og med hensyntagen til klimaet.

Vision – det vi vil      

Visionen i årene 2023-2028

Visionen har sit afsæt i værdierne, og er den vi arbejder mod at opnå ved målsætning og prioritering.


Brejning Efterskole vil være førende i friluftsliv og projektledelse.
Vi fylder elevernes rygsæk med redskaber, der ruster dem til livet som dannede mennesker i trivsel.


 

Elever på Brejning Efterskole i Jylland griner

Vi ønsker at give vores elever mulighed for at tage ansvar i deres eget liv

På Brejning Efterskole får eleverne også mulighed for at tage ansvar gennem de mange projekter, som vi laver. Selv store projekter som Efterskolernes dag og skolens udlandstur får eleverne lov til at ”bestemme” over.

Hver af os har et ansvar for fællesskabet og for at passe på hinanden og os selv, samt et ansvar for at bidrage positivt til fællesskaber på Brejning Efterskole og i samfundet. Fællesskabet er meget vigtigt for os. og vi udvikler det sammen.

Det er vigtigt, at vi bidrager til at skabe et liv og en hverdag, hvor der er balance mellem ressourcer og krav.

Glade elever på Brejning Efterskole i Jylland

Frihed under ansvar

På Brejning Efterskole er det vigtigt, at vi tager ansvar for os selv, hinanden og omgivelserne. Frihed under ansvar er det bærende princip.

  • Vi skal drage omsorg for hinanden og lægge vægt på, at alle skal kunne være en del af og bidrage til fællesskabet. 
  • Vi skal være nysgerrige, eksperimenterende og lære via såvel teori som afprøvning (learning by doing).
  • Alle skal have mulighed for at bidrage med deres holdninger og ressourcer og respektere andres, så forskelligheder kan udfordres, og vi lærer af og med hinanden.

Regler

Vi har nogle få men vigtige regler, der har til formål at understøtte vores fællesskab og passe på den enkelte. Det er vigtigt, at vi møder hinanden med tillid og troen på de bedste intentioner.
Vores seks regler er: 

*Det allervigtigste er at respektere hinanden og behandle hinanden ordentligt! Vi har meget lav tolerance ved mobning eller det der ligner.

  • Eleverne skal møde til undervisningen, spisning og fælles arrangementer.
  • Eleverne skal være i egen seng om natten (undtaget toiletbesøg/sygdom eller udesovning)
  • Eleverne må ikke på skolen, eller på rejse til eller fra skolen, være i besiddelse af eller indtage nogen former for øl, vin, spiritus eller narkotiske/euforiserende stoffer.
  • Seksuel samkvem er ikke tilladt på skolen (dette handler om at beskytte, ikke at forbyde).
  • Elever skal være ikke-rygere, og rygning på skolens område er ikke tilladt – det gælder også mht. snus.

Overtrædelse af ovenstående seks regler kan medføre bortvisning fra skolen. Ved regelbrud er det skolen, der træffer afgørelse om konsekvensen, men forældre og elever inddrages altid så hurtigt som muligt.