Skolekreds

Skolekreds - hvad i alverden er det? Er det en række skoler der ligger i en cirkel? Er det en eller anden selskabsleg? Eller er det en ring omkring en skole?

Det sidste forslag er tættest på sandheden. En skolekreds er en flok mennesker, der støtter op om en skole - danner en ring om en skole. Det er dem, der vælger en bestyrelse, og dermed er det skolekredsen, der er hel grundlaget for overhovedet at have en skole. Alle frie skoler (friskoler, højskoler og efterskoler) har en skolekreds. 

På Brejning Efterskole har vi selvfølgelig også en skolekreds, der består af mange forskellige mennesker, der har det til fælles, at de synes Brejning Efterskole, er et godt tilbud, som er værd at støtte og bevare. Alle der er fyldt 18 år kan blive medlemmer af skolekredsen. Skolekredsen består bl.a. af tidligere elever og ansatte, folk fra lokalområdet, forældre til nuværende og tidligere elever mm.

Elev på Brejning Efterskole i Sydjylland

Hvorfor skal vi have en skolekreds?

Hvis ikke man har en skolekreds, har man heller ingen skole. Skolekredsen vælger bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for økonomien og skolens retningen og udvikling samt for de overordnede værdier. Du skal desuden være medlem af skolekredsen for at stille op til bestyrelsen.

Vi er altid interesseret i input fra vores skolekreds og invitere gerne indenfor. Hvert forår holder vi generalforsamling samtidig med vores A-weekend, så her har du både mulighed for at møde andre bestyrelsen, andre fra skolekredsen, nuværende og tidligere elever samt at se skolen.

Glad elev på Brejning Efterskole ved Vejle

Bliv medlem

Du tilmelder dig til skolekredsen på følgende link:

Tilmeld dig her

Det koster 25 kr. om året, så det er forhåbentlig ikke økonomien, der er en forhindring for at melde sig ind. Når du har udfyldt tilmeldingen, skal bestyrelsen formelt godkende dig. Det sker på det næste bestyrelsesmøde. Herefter modtager du en velkomstmail fra skolen.

Brejning Efterskole i naturen i Jylland (1)

Bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt af skolekredsen og har det overordnede ansvar for økonomien og skolens retning og de overordnede værdier. Det er også bestyrelsen, der ansætter forstanderen. Bestyrelsen arbejder med de store planer og har ansvaret for at sikre, at Brejning Efterskole forsat udvikler sig, så vi også i fremtiden kan gøre en forskel for unge mennesker og det samfund vi er en del af. 

Bestyrelsesmedlemmer

Dorte Ankerfelt

Formand

Jesper Nybo Andersen

DDS-repræsentant - næstformand

Allan Overbeck

Bestyrelsesmedlem

Glenn Ullerup

Bestyrelsesmedlem

Morten Birk Christensen

Bestyrelsesmedlem

Kristoffer Hedemann Roed Knudsen

Bestyrelsesmedlem

Marie Haastrup Iuul

DDS-repræsentant

Ida Christine Andersen

Suppleant

Tue Rindom Dyrehauge

Suppleant

Andre deltagere

Birgitte Dyrbye Jensen

Forstander

Henrik Vejsig Nielsen

Viceforstander

Jakob Holst Bjerg

Medarbejderrepræsentant