Kreativ

Hvad gør vi:

På linjen giver vi eleverne viden og indsigt i at kunne arbejde med forskellige udtryksmuligheder indenfor varierende materialer og stilarter. Vi ønsker at styrke elevens evne til at opfatte den indre og ydre verden på nye måder og finde skjulte mønstre.
Gennem håndværksmæssige aktiviteter og teori, giver vi den enkelte elev, mulighed for at kunne fordybe sig i egen proces fra råmateriale til færdigt produkt. Vi motiverer eleven til at være nysgerrig på egen skabertrang, for derigennem at få kanaliseret personlige indtryk til
nye sammensætninger og løsninger.

Hvordan gør vi:

Fra skoleåret 2023/2024 kan eleverne 3 gange om året skifte mellem linjefagene "Kreativ" og "Livsstil". Forløbene præsenteres for eleverne, og så kan der vælges. Valget foretages løbende i skoleåret. Alle elever har fra forløbets start lavet deres egen mappe (portefølje), som er en helt personlig mappe med alle deres skitser, idéer og billeder af slutprodukter. Den følger eleven og viser en udvikling og læring gennem forløbet.

”Vi får lov til at give kreaprojekterne vores eget udtryk.”

Nanna

”Lærerne får de vildeste ideer.”

”Vi har meget indflydelse på det vi laver.”

Emma

Elev arbejder med kunst på kreativ efterskolelinje

På kreativ arbejder vi med fire forskellige former for overemner:

Det kunstfaglige

Her arbejder vi ud fra kunsthistorie, hvor elever får en større viden og inspiration fra disse, som de selv skal bearbejde, fortolke og arbejde videre ud fra. Eleverne lærer at nyfortolke og komme med deres eget kreative udtryk, men fastsat ud fra en ydre styret ramme. Vi arbejder bl.a. med:

 • Memento Mori / Assemblage
 • Grafiske tryk
Kunst og natur på Brejning Efterskole i Jylland

Kunst med natur

Vi går på kreativ opdagelse i naturen og bruger naturens egne materialer til at skabe noget nyt. Sammen har vi et fælles ansvar for vores natur og vi vil gerne give en større forståelse og kendskab til den naturforståelse, der ligger bag. Vi former og arbejder med hænderne. Vi arbejder bl.a. med:

 • Scrim shaw

 • Drømmefangere

 • Skulpturer

Elever arbejder med kunst og kreativitet på efterskole i Jylland

Kultur møder natur

Modsætninger i kulturen og naturen mødes, og noget nyt bliver skabt. Hvordan påvirker vi hinanden og det fysiske rum ved at pille nogle enkelte dele ud eller erstatte det med noget andet meget kontrastfyldt? Vi arbejder bl.a. med:

 • Installationer
 • Sampling på forskellige materialer
Efterskoleelev på kreativ linje på Brejning Efterskole i Sydjylland

Medier

Lyd, billede og video siger mere end tusinde ord, og vi vil bruge forskellige medier til at understøtte andre materialer og produkter. Vi arbejder bl.a. med:

 • Stop motion film
 • lyd til installationen

Hvorfor gør vi det:

 • For at visualisere indre emotioner og oplevelser i fysiske udtryk

 • For at lære at gå med egen nysgerrighed til steder, hvor der ikke er noget, der hedder rigtigt/forkert

 • For at styrke samarbejde mellem sjæl og kreativitet

 • For at få en dybere teoretisk forståelse og viden om kunstens univers

Efterskoleelever sover i shelter ved efterskole i Jylland

Valgfag

I løbet af dit år på Brejning Efterskole har du mulighed for at vælge forskellige valgfag. Valgfagene er opdelt i sommer- og vintervalgfag.

Vores valgfag varierer fra år til år, da vi har fokus på at udvikle hvert elevhold på bedst mulige måde og give vores elever netop de udfordringer, som passer lige til dem.

Læs mere om vores valgfag