Vil du gerne være elev på Brejning Efterskole? Her er lidt praktisk information om, hvordan du og dine forældre tilmelder dig.

Forældre/værge til eleven erklærer sig indforstået med denne ansøgning om optagelse på Brejning Efterskole at have det økonomiske ansvar i forbindelse med skoleopholdet, herunder betaling af et
udmeldelsesgebyr uden statsstøtte, såfremt skoleopholdet efter skolestart afbrydes i utide lige nu kr. 8.000,-. Dette gælder uanset afbrydelsens årsag – også hvis eleven hjemsendes pga. overtrædelse af skolens regler.
I forbindelse med indmeldelsen opkræves et indmeldelsesgebyr på 1.500 kr., som ikke tilbagebetales.

I vil efter at have udfyldt indmeldelsesformularen blive sendt videre til et betalings-site.